Öka vinsten genom att automatisera era affärsprocesser

RPA är en programmerad mjukvara som gör det möjligt att automatisera rutinmässiga och repetitiva uppgifter som datainmatning, informationsbehandling och e-postsvar.

Hur vi arbetar

De viktigaste stegen i automation

Att implementera RPA (Robotic Process Automation) kan vara en komplex process, men den kan delas upp i tre huvudsteg.

Det första steget

Processutvärdering och definition

Att analysera nuvarande processer, identifiera problemområden och repetitiva uppgifter är manuellt och tidskrävande.

Det andra steget

Design och utveckling av lösningar

Välja programvara och verktyg, skapa automatisering och programmera robotar för att utföra uppgifter.

Det tredje steget

Genomförande och övervakning

Följa upp RPA-lösningar för att göra justeringar vid behov och säkerställa att processerna är effektiva.

OPTIMERA DIN VERKSAMHET

Vilka möjligheter ger RPA?

Ökad effektivitet

Automatisering av repetitiva och tidskrävande uppgifter, så att medarbetarna kan fokusera på det som är viktigt.

Förbättrad noggrannhet

Eliminering av den mänskliga faktorn, tack vare robotar som utför uppgifter konsekvent och exakt, vilket minskar risken för fel.

Minskade arbetskraftskostnader

Minskar behovet av manuellt arbete, vilket leder till kostnadsbesparingar och minskade arbetskostnader.

Öka graden av efterlevnad

Automatisera efterlevnadsrelaterade uppgifter som datainmatning och dokumenthantering.

Förbättrad kundservice

Automatisering av kundtjänstuppgifter, vilket leder till snabbare svarstider.

Bättre skalbarhet

Lätt att skala upp för att möta växande arbetsbelastningar, vilket gör RPA till en idealisk lösning för organisationer som expanderar snabbt.

FRIGÖR DEN FULLA POTENTIALEN I DITT FÖRETAG

Vi erbjuder följande tjänster

RPA-rådgivning

Våra experter ger råd och vägledning hur man effektivt implementerar RPA.

Genomförande av RPA

Analys, konfigurering och implementering av RPA-programvara och robotar.

Service och support

Felsökning och lösning av tekniska problem, uppdatering av program och robotar.

Vårt team

Möt våra experter bakom företaget

Oleksandr Boiko

Co-founder of robomate

Bohdan Ovcharenko

Co-founder of robomate