Energi

Hantering av fakturor, banktransaktioner och skattedokument

Utmaning

Övergång från samarbete med ett fåtal energipartners till tusentals motparter

Ukrainas elmyndighet stod inför utmaningen att implementera en auktionsmekanism när man behövde gå från ett fåtal distributionspartners till tusentals motparter.

De befintliga processerna kunde inte anpassas för att hantera denna tillväxt, och implementeringen av ett ERP-system skulle ta minst 9 månader.

Införandet av mjukvarurobotar har automatiserat 95% av processerna för fakturering, betalning och upprättande av skattedokument, vilket minskat behovet av att anlita revisorer. 5% av de processer som kräver manuell bearbetning.

Roboten arbetar i en virtuell miljö och producerar resultatet i Excel-format till användaren

Följande resultat uppnåddes genom robotiseringen av den beskrivna affärsprocessen:

1. Affärsprocessens hastighet har ökat med 15 gånger.

2. Robotiseringen av processen förhindrade att mer än 10 anställda behövde nyanställas, vilket företaget skulle ha varit tvunget att göra efter att ERP-systemet tagits i kommersiell drift.

3. Nivån av manuella fel reducerades till noll.

Tillsammans med våra konsulter väljer ni ut en lämplig affärsprocess som vi kan genomföra ett pilotprojekt på och beräkna effekten av. Pilotprojektet kräver inga investeringar i licenser. Den uppskattade tiden för pilotprojektet är 2 veckor.