Affärsanalys HR

Granskning av CV och urval av kandidater

Utmaning

Manuell sökning efter kandidater är mycket tidskrävande och leder till duplicering och okoordinerade insatser

HR-avdelningen på ett stort företag försöker hitta kandidater till lediga tjänster på ett effektivt sätt och ägnar timmar åt att söka efter kandidater med hjälp av interna och externa resurser. Den manuella processen är tidskrävande och leder ofta till dubbelarbete och okoordinerade insatser. Det dagliga sökandet gör också HR-medarbetarna demotiverade och lämnar lite tid över för direkt kommunikation med kandidaterna.

Den robotiserade processen för CV-granskning och urval av kandidater förenklar HR-avdelningens arbete. HR definierar sökkriterierna och roboten söker efter kandidater på jobbportaler, sociala nätverk och interna databaser.

Roboten prioriterar CV:n, tar bort dubbletter, sparar resultaten I ett format som är lämpligt för HR och skickar dem via e-post. Vid behov kan roboten också initiera kontakt med kandidater.

Följande resultat uppnåddes genom robotiseringen av den beskrivna affärsprocessen:

1. Hastigheten i processen för att söka efter CV som uppfyller de angivna kriterierna har ökat med 12 gånger.

2. Robotiseringen av processen har frigjort tid för HR-avdelningens medarbetare för livekommunikation med kandidater, vilket har förbättrat kvaliteten på tillsättandet av lediga platser.

3. Tidsramen för att utveckla affärsprocessen från affärsanalysstadiet till industriell produktion var 1 månad.

Tillsammans med våra konsulter väljer ni ut en lämplig affärsprocess som vi kan genomföra ett pilotprojekt på och beräkna effekten av. Pilotprojektet kräver inga investeringar i licenser. Den uppskattade tiden för pilotprojektet är 2 veckor.