logistik

Automatisering av bokningsprocessen inom containerfrakt

Utmaning

Långa fördröjningar och fel vid manuell hantering av containerbeställningar

Ett logistikföretag drabbades av långa fördröjningar och fel när de manuellt hanterade kundernas containerbeställningar via sin webbplats. Det föråldrade redovisningssystemet saknade ett API för integration, vilket gjorde det svårt att automatisera IT. Detta resulterade i materiella förluster för företaget på grund av förseningar i leveranserna.

Robotiseringen av onlinebokningen har minskat antalet manuella fel och förkortat tiden för datainmatning från timmar till minuter.

Detta har minimerat stilleståndstiden och sparat kostnader.

Endast en anställd krävs nu, jämfört med 8 tidigare. Roboten befinner sig i en virtuell miljö i företagets datacenter. Roboten driftsattes enligt tidplan.

Följande resultat uppnåddes genom robotiseringen av den beskrivna affärsprocessen:

1. Affärsprocessens hastighet har ökat med 12 gånger.

2. Robotiseringen av processen gjorde det möjligt att frigöra 7 heltidsanställda så att dessa resurser kunde utföra mer produktiva uppgifter.

3. Nivån av manuella fel reducerades till noll.

Tillsammans med våra konsulter väljer ni ut en lämplig affärsprocess som vi kan genomföra ett pilotprojekt på och beräkna effekten av. Pilotprojektet kräver inga investeringar i licenser. Den uppskattade tiden för pilotprojektet är 2 veckor.